Inschrijven RPR Gapersrit

Inschrijvingsformulier RPR Gapersrit

Indien er geen licentie voorhanden is, gelieve "DAG" in te vullen bij zowel club als licentie.

De wedstrijd telt mee voor het VAS kampioenschap 2019 rittensport.
Voor de klassen Recreatie, Toerisme en Sport is een VAS- vergunning verplicht.
U kan ter plaatse een dagvergunning aanschaffen.

Piloot

Navigator

Wagen

Klasse

Extra

Beenhammetje - groentenbuffet - roomsausje - aardappelen

Totaal bedrag: € 0